Låt nazisterna demonstrera i Göteborg

Foto: Dina Evenéus

 

”Vi har alltså en polismakt som säger sig värna våra lagar men som selekterar vilka lagar de finner värda att ställa sig bakom. Hur ska en demokrati kunna ha en grundlag som låter precis vilka grupper som helst demonstrera när samma demokrati väljer att inte följa de begränsningar som finns i yttrandefriheten?”
Till debattartikeln