Jag oroar mig mindre för nazisternas skrik än alla er andras tystnad

Bild: Metro

”I Sverige är vi tysta i en missriktad idé om respekt för alla människors rätt att få tycka vad de vill, även när varje outtalat ord är en spik i demokratins kista. Det är en farlig tidsålder då det är viktigare att fånga din röst än att stå upp för sina värderingar och säga ifrån mot nazister och rasister. Här och nu skapar jag och många av mina gelikar flyktplaner.”
Till debattartikeln