Expressen

"Min mamma var en av de andragenerationare som växte upp kristet. Hon döptes, konfirmerades och förstod inte förrän i sina övre tonår att hon och hennes mamma var judinnor. Jag växte upp med ett trauma så starkt att jag inte ens vågade skicka channukkakort i kuvert till mormor. Någon kanske skulle hålla det mot ljuset och läsa vad det stod." 
- Vi judar känner skräck in i märgen

"När staten inte ens bidrar med skydd i ett samhälle där antisemitismen är så stark som här, då är det kanske som judinnan på Facebook säger: "Ta av dig davidsstjärnan, visa inte vem du är.""
- Vi judar i Sverige tvingas ordna vår egen säkerhet